راهنمای سرمایه‌پذیری جمعی

قدرت جمع

قدرت جمع

آیا باید اجازه دهم که قبل از آغاز پروژه، مردم درباره آن بدانند؟ به ازای هر افزایش ۱۰ درصدی طرفداران در شبکه‌های اجتماعی، احتمال موفقیت پروژه شما دوبرا... بیشتر بخوانید

بزرگ‌ترین پاداش

بزرگ‌ترین پاداش

پاداش‌ها چقدر مهم هستند؟ خیلی! اکثر پروژه‌های موفق در سرمایه‌پذیری جمعی تعداد زیادی از حامیان را مشارکت داده و در ازای آن، مقدار کمی پاداش می‌دهند. پر... بیشتر بخوانید

اجتماعی

محیط زیست

نهال‌های مهر

نهال‌های مهر

زمین، تنها سیاره‌ای‌ست که تا کنون میراث حیات را در خود حفظ کرده است؛ با دشت‌هایی حاصل خیز و رودهایی جاری. همین موقعیت و شرایط ویژه زمین در بین سیارات... بیشتر بخوانید

طراحی محصول

نهال‌های مهر

نهال‌های مهر

زمین، تنها سیاره‌ای‌ست که تا کنون میراث حیات را در خود حفظ کرده است؛ با دشت‌هایی حاصل خیز و رودهایی جاری. همین موقعیت و شرایط ویژه زمین در بین سیارات... بیشتر بخوانید

تحقق یک رویا

تحقق یک رویا

جهان امروزه که عصر تکنولوژی نام گرفته، ثانیه به ثانیه در حال ثبت و بازسازی ایده هایی خلاق است که شاید در گذشته رویایی دست نیافتنی بوده اند. ایده هایی... بیشتر بخوانید

© 1396. تمام حقوق محفوظ به فاندوران است. طراحی و اجرا توسط تیم نرم افزاری فاندوران