fantastic-eco-friendly-gift

پاداش‌ جذاب معرفی کنید

پاداش‌ها در ازای حمایتی که پشتیبانان از طرح شما می‌کنند به آن‌ها ارائه می‌شود. برخی از پاداش‌ها بسیار ساده هستند، مثلا یک نمونه از محصول خود را برای او ارسال می‌کنید. برخی دیگر خلاقانه‌تر و منحصر به فرد هستند. بهترین گزینه ترکیبی از این دو است. وجه تمایز پروژه‌های فاندوران، خلاقانه بودن آن‌هاست، پس بهتر است این خلاقیت در هدیه‌های شما هم نمایان باشد تا پشتیبانان شما با دیدنشان هیجان‌زده شوند. پاداش‌ها انواع زیر را دارند:

  1. نمونه‌ای از محصول:

اگر پروژه شما، طراحی و تولید یک محصول خلاقانه یا فناورانه است، یک نمونه از محصول شما می‌تواند یکی از هد‌یه‌های پروژه شما باشد.

  1. تمایز و انحصار:

شکل ویژه‌ای از محصول شما برای بسیاری از پشتیبانان جذاب و ارزشمند خواهد بود. همین که محصول برای زمان مشخص یا دائمی فقط به پشتیبانان عرضه شود یا محصول ارائه شده به پشتیبانان ویژگی‌های متمایزی داشته باشد، انگیزه‌ی زیادی در آن‌ها ایجاد می‌کند.

  1. تجربه جذاب:

بازدید محل اجرای پروژه، دیدار و نوشیدن قهوه با تیم یا مشارکت افتخاری در اجرای پروژه به عنوان یک تجربه‌ی جدید برای بسیاری از پشتیبانان جذاب است.